RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Thermohall

Renthall isolerte dukhaller byr på innovative, fleksible, fullisolerte systemer – med energiøkonomi som samtidig gir mer miljømessige løsninger.
Isolerte løsninger kan benyttes på de fleste størrelser i vår portefølje, og benyttes av våre leiekunder til ulike formål som sportsfasiliteter og produksjonslokaler.