Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriftens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon. Her kan du lese hvordan Renthall etterlever kravene åpenhetsloven stiller oss.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Renthall jobber med å identifisere og vurdere mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og arbeidsrettigheter i selskapets leverandørkjede og hos samarbeidspartnere. Vi har oppdatert våre etiske retningslinjer, etiske retningslinjer for leverandører, kontrakts politikk og innkjøpspolitikk for å reflektere forventninger til oss selv, leverandører og samarbeidspartnere.

Alle samarbeidspartneres klassifisert ut fra en overordnet risikovurdering/aktsomhetsvurdering. Det er etablert rutine for aktsomhetsvurderingen av samarbeidspartnere i de kategoriene hvor det er besluttet at man trenger mer detaljert oppfølging. Slike samarbeidspartnere vil bli vurdert fortløpende.

Dersom det foreligger høy sannsynlighet for brudd på menneskerettigheter, skal det ikke inngås avtale med samarbeidsparten. For eksisterende samarbeidsavtaler skal det vurderes tiltak for å begrense omfanget av bruddet.

Det er en del av Renthall sin kultur at alle våre beslutninger og handlinger skal tåle offentlighetens lys. Våre verdier og etiske retningslinjer er grunnpilarene for vårt arbeid med å ivareta menneskerettigheter og et inkluderende og godt arbeidsforhold.

Oppfølging av våre samarbeidspartnere

Vi arbeider aktivt og systematisk med å sikre anstendige arbeidsforhold hos våre underentreprenører. Dette er også reflektert i våre avtaler med leverandører og forretningspartnere. For å bidra til å fremme lovens formål, har Renthall utarbeidet retningslinjer og prosedyrer for aktsomhetsvurderingen. Vi har også utarbeidet prosedyrer for oppfølging og rapportering om resultatene fra vurderingene.

Offentlig redegjørelse og informasjon

De årlige redegjørelsene for aktsomhetsvurderingen til Renthall vil bli publisert på vår hjemmeside, første gang 28. februar 2024, klikk her. (her kommer vårt dokument)

Åpenhetsloven gir enhver rett til å få informasjon fra oss om hvordan vi håndterer negative konsekvenser på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Forespørsler kan rettes skriftlig til terje.hals@renthall.no.

Vår historie

Renthall er markedsledende leverandør av plasthaller på utleie i det norske markedet. Vårt mål er å levere de beste utleieløsningene på markedet.

Etiske retningslinjer

Våre verdier – respekt, etikk, sikkerhet, beskyttelse, kvalitet, forpliktelse og samarbeid – former vår selskapsstruktur og er grunnlaget for våre etiske retningslinjer.

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriftens respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Loven skal også sikre allmenheten tilgang på informasjon.