Leie/Finansiering

Renthall tilbyr utleie av dukhaller, stålbygg og isolerte thermohaller i ulike størrelser.
Alle hallene kan tilpasses for å passe ditt behov. En leieavtale med Renthall kan strekke seg
over noen måneder til flere år.

1. FORESPØRSEL OM LEIE

Her vil vi finne ut mer om ditt prosjekt. Hvor lenge vil leieavtalen vare, hvilken størrelse skal det være på hallen? Hvilke egenskaper og bruksområder skal hallen/bygningen brukes til.

1-2 uker


2. AVTALEINNGÅELSE

Her går vi igjennom leieavtale, pris per måned og eventuell fremtidsvurdering.


3. PROSJEKTERING / PRODUKSJON

Her ser vi på blant annet grunnforhold, plassering av dører og porter, og detaljene rundt byggesøknad dersom dette går utover 2 måneder.

Ca. 5 uker


4. OPPFØRING AV HALL

Når dette er klart, ser vi på detaljene rundt selve monteringsarbeidet. Som nødvendig plass rundt hallen, tilgang til lossing, og benyttelse av lift og kran.

Ca. 2 uker


5. LEIEPERIODE

I løpet av leieavtalen ser vi sammen på eventuell forlengelse av avtale, utbygging eller behov for å flytte hallen. Vi ser også på behovet for vedlikehold og dukskift.

Ønsket periode


Har du spørsmål om leieavtaler, finansiering
eller produktvalg? Ta kontakt med Stian på +47 928 71 899
eller stian.naesset@renthall.no

Hei, spør oss om det er noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om leie, finansiering eller produkter?

Kontakt Stian

+47 928 71 899
stian.naesset@renthall.no