RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Om RentHall

RentHall tilbyr en mangfoldig og fleksibel portefølje av stoff- og stålkonstruksjoner for å hjelpe organisasjoner innenfor offentlige sektororer og kommersielle virksomheter med å oppfylle sine mål og mål.

RentHall-bygninger tilbyr kundene rimelige månedlige kostnader som passer deres budsjett, slik at kundene kan konsentrere seg om kjernevirksomheten. Det er muligheter for å leie flere størrelser og konfigurasjoner av bygningstyper, med fleksible leieperioder.

RentHall tilbyr en rekke produkter

Som passer kundens spesifikke krav

Et utvalg av produkter

RentHall-løsninger tilbyr våre kunder et utvalg av produkter sammen med strukturer som passer til deres spesifikke behov. Dette kan variere fra enkle stoff- eller stålbekledde lagringsbygg løsninger til isolerte miljøstyrte bygninger på lengre sikt for flere markedssektorer.
Standardlager og bygninger er også tilgjengelige for leie på mer midlertidig basis.

Har du ledig plass og land? Hvorfor bruke verdifull kapital når du kan finne en leieløsning som er skreddersydd for å imøtekomme dine forretningsbehov? RentHall tilbyr frihet og økonomisk forutsigbarhet og oppfyller midlertidige behov.

Våre RentHall-konsepter gir kunder stor frihet når det gjelder utførelse og endringer i deres nye bygninger.
RentHall, som feirer en ny merkeidentitet og strategi fremover, vil konsentrere seg om stoffbygg i nåværende og nye markeder, øke verdien for eksisterende kunder, tilby flyttinger om nødvendig, utvikle, forbedre og utvide utleiebygg flåten og legge til nye konsepter inkludert RentOneStop (stativer, annet tilbehør) og RentService (service og vedlikehold).

Virksomheten vil i første omgang fokusere på markedssektorer inkludert offshore, industri, logistikk, havner, sport og forsvar.

RentHall´s CEO Terje Hals sier:

“Vårt viktigste fokus er å videreføre, videreutvikle og dyrke sterke relasjoner med våre kunder og også kollegaer i Hallmaker Gruppen. Vi har en sterk utleieportefølje, men vi har til hensikt å vokse ytterligere i årene som kommer. Herunder utvikler vi nye konsepter som RentOneStop og RentService. Jeg tror det er stort potensiale for vekst både nasjonalt og internasjonalt. Vår produktportefølje vil også søkes utvidet med nye produkter og tjenester for et voksende leiemarked.”

Kontakt

Terje Hals på telefon 959 00 307 eller epost terje.hals@renthall.no for å finne ut hvordan vi kan hjelpe deg med ditt neste prosjekt.

Send forespørsel