Midlertidig Brannstasjon på Vestlandet

Gulvareal 225m²
Takhøyde 5m
Dører / Porter 1 gangdør/2 x motoriserte leddheiseporter
Byggtype FX
Lokasjon Vestlandet
Bruksområde Midlertidig Brannstasjon
Dato for prosjekt ,
default