Midlertidig Brannstasjon på Vestlandet


Kunde

Lokasjon Vestlandet

Bygg

Gulvareal 225m²
Byggtype FX
Bruksområde Midlertidig Brannstasjon