Isolert lagerhall til Bergmannen Næringspark AS


Kunde

Kunde Bergmannen Næringspark AS
Lokasjon Kongsberg
Kontrakt 18 måneder

Bygg

Gulvareal 300m²
Byggtype Isolert lagerhall
Bruksområde Lagerhall
Midlertidig hall hos Bergammen Næringspark
Isolert lagerhall
Stor lagerhall som er isolert.
Grå plasthall på plass
Maskin i hall fra Renthall.
Bergmannen Næringspark. Hall fra Renthall