Isolert lagerhall til Steconfer S.A.


Kunde

Kunde Steconfer S.A.
Lokasjon Vestlandet
Kontrakt 18

Bygg

Gulvareal 450m²
Byggtype RH
Bruksområde Isolert lagerhall