Isolert lagerhall til Steconfer S.A.


Kunde

Kunde Steconfer S.A.
Lokasjon Vestlandet
Kontrakt 18

Bygg

Gulvareal 450m²
Byggtype RH
Bruksområde Isolert lagerhall
Renthall.no - Bilde av Stian

Har du spørsmål om leieavtaler, finansiering eller produktvalg?

Stian er klar til å svare på alle dine spørsmål.