Isolert lagerhall til produsent av borerigger


Kunde

Lokasjon Telemark
Kontrakt 36 måneders kontrakt

Bygg

Gulvareal 270m²
Byggtype RH
Bruksområde Isolert lagerhall
default
default