Isolert lagerhall til Bypass Testsenter AS


Kunde

Kunde Bypass Testsenter AS
Lokasjon Tømmervik
Kontrakt 24 måneder

Bygg

Gulvareal 640m²
Byggtype Arctic
Bruksområde Lager