Isolert lagerhall til Baneservice AS


Kunde

Kunde Baneservice AS
Lokasjon Drammen
Kontrakt 40 Måneder

Bygg

Gulvareal 225m²
Byggtype FX
Bruksområde Lager
Lagerhall til leie fra Renthall.
Stor lagerhall fra Renthall.
Plasthall fra Renthall. Lagerhall med tilhenger utenfor.
Renthall utleiehall på byggeplass
Lagerhall fra Renthall med hyller
Inne i lagerhall fra Renthall