Ventilert lagerhall til Østlandet Gjenvinning


Kunde

Kunde Østlandet Gjenvinning AS
Lokasjon Østlandet
Kontrakt 60 måneder

Bygg

Gulvareal 100m²
Byggtype FX
Bruksområde Lagerhall for glass
default