3 haller til vindprosjekt på Vestlandet


Kunde

Kunde Kværner AS
Lokasjon Vestlandet

Bygg

Gulvareal 1050m²
Byggtype FX, FXF, RH
Bruksområde Lager/verksted