RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Stålbygg

Stålkonstruksjoner gir en rimelig, fleksibel og robust leiebyggeløsning. RentHalls stålbygg har korte ledetider og mer forutsigbar tilgjengelighet enn andre tradisjonelle bygninger. I tillegg er stålbygg veldig miljøvennlige samt enkle å vedlikeholde.

Et stålbygg fra RentHall er tilgjengelig i alle størrelser. Vi leverer stålbygget ditt i henhold til Norsk standard, med snø- og vindbelastning i henhold til lokale myndighetskrav. Stålbygg leveres normalt med flate tak for å ivareta norske kommunestyreplaner, som ofte regulerer bygningsgeometri.

Valg av RentHall stålbygg gjør at virksomheter kan fokusere på kjernevirksomhet takket være forutsigbare kostnader, uten forhåndsinvesteringer.

Kontakt oss for å finne ut mer. Vi ser frem til å høre fra deg.