RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag