Midlertidig brannstasjon til Oslo kommune


I samarbeid med Rubbhall leier vi ut en midlertidig brannstasjon til Oslo kommune.

– Vi ble stilt overfor en reell utfordring med å etablere både en sentralstasjon og en sentral brannstasjon, samtidig som vi ivaretok brannvesenets evner og kapasitet i Oslo by, sier Tore Fredriksen, administrerende direktør i Eiendomsforvaltningsselskapet Omsorgsbygg.

Midlertidig brannstasjon med mange løsninger

Løsningen var å bygge en midlertidig brannstasjon på Eikenga for å dekke Bryn brannstasjons nedslagsfelt. Rubbhallen ble bygget i februar og er allerede i bruk. Etter at sentralstasjonen er ferdig i 2023, vil Eikenga brannstasjon bli demobilisert.

Hallen er 34 meter bred og 34 meter lang. Den har seks dører i frontgavlen, som hver er 4 m bred x 5 m høy. Den midlertidige brannstasjonen har plass til fem brannbiler og et vaske- / rengjøringsområde. Denne hallen har mange funksjonelle løsninger, med blant annet treningsstudio og vaskemuligheter for personalet.

Renthalls fleksible leieavtaler kombinert med Rubbhalls fleksible hall-løsninger har vist seg å være den perfekte løsningen for brannvesenets behov.

Vi fullførte dette prosjektet i samarbeid med Thorendahl som hovedentreprenør. Dette forholdet vil fortsette i hele 2020, med Rubbhall og Renthall som tilbyr en annen midlertidig brannstasjon for eiendomsforvaltningsselskapet Omsorgsbygg. Dette vil være i Suhms Gate i Oslo.

Renthall.no - Bilde av Stian

Har du spørsmål om leieavtaler, finansiering eller produktvalg?

Stian er klar til å svare på alle dine spørsmål.