Norsk Gjennvinning, Herøya i Porsgrunn

1. mars 2021

Stål (5500 m2)

Norsk Gjenvinning Industri AS

Garasje og verksted

20 år

Bygget benyttes til lagring av større kjøretøy og annet materiell. […]

Bygget benyttes til lagring av større kjøretøy og annet materiell. Norsk Gjenvinning Industri AS er en del av Norsk Gjenvinning Gruppen.

Har du spørsmål om leieavtaler, finansiering
eller produktvalg? Ta kontakt med Terje på 959 00 307
eller terje.hals@renthall.no

Hei, spør oss om det er
noe du lurer på!

Kontakt

Har du spørsmål om leie,
finansiering eller produkter?

Kontakt Stian

+47 928 71 899
eller stian.naesset@renthall.no