RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Store lagerbygninger

Renthall innovative dukløsninger, med høyteknologiske stålstrukturer tilbyr gode løsninger for større lagerbygg.

Renthall lagerbygninger kan enkelt bygges om, og forflyttes dersom det oppstår endringer underveis i leieperioden. Bygningene kan også bygges om ved behov, om det er ønskelig med ytterligere eller større portåpninger.