RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Industribygg

Renthall industribygninger tilbyr fleksible, effektive, med god arbeidshøyde, og kostnadseffektive løsninger til produksjonsorienterte virksomheter.

Renthall industribygninger tilspasses hva kunde matte ønske, og benyttes på mange steder og til ulike formal. Fleksibiliteten i å forflytte og utvide are noen av mange gode egenskaper i Renthall bygninger.