RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Hangarer

Flyplasser, flyselskaper og andre aktører i flyindustrien vil kunne vurdere hangarer fra Renthall med leieavtale. Renthall kan tilby fleksible og kostnadeffektive hangarer til private og militære formål som beskyttelse av fly og helikoptre.