RentHall AS er et selskap i Hallmaker Gruppen, som igjen er del av Zurhaar & Rubb konsernet.

Flag

Norsk Gjennvinning, Herøya i Porsgrunn

Prosjekt: Garasje og verksted
Hvor: Herøya i Porsgrunn
Kunde: Norsk Gjenvinning Industri AS
Bygning: Stål (5500 m2)
Leieavtale: 20 år

Bygget benyttes til lagring av større kjøretøy og annet materiell. Norsk Gjenvinning Industri AS er en del av Norsk Gjenvinning Gruppen.